Nhà máy Z114 nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Nai
Sáng 25/3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ tổng kết Phong trào thi đua yêu nước năm 2023, ký kết giao ước thi đua năm 2024 và tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai năm 2024.
Nhà máy Z114/Tổng cục CNQP vinh dự được tặng thưởng cờ thi đua của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023.