Sáng 27-5, tại Đồng Nai, Nhà máy Z114, thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP), tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng (TĐQT) giai đoạn 2019-2024.

Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục CNQP tham dự đại hội. Cùng dự có đại biểu một số cơ quan chức năng Tổng cục CNQP; đại biểu chính quyền địa phương, các phòng, ban trong Nhà máy và các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu.
5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT của Nhà máy Z114 đã quán triệt, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; triển khai tích cực, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực; trực tiếp góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng các sản phẩm quốc phòng và kinh tế.

Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại đại hội.

Trong đó, Nhà máy đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất; nâng cấp dây chuyền, mua sắm bổ sung máy móc, thiết bị đồng bộ, hiện đại phục vụ sản xuất; tích cực đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư, nhất là các dự án nâng cao tiềm lực sản xuất quốc phòng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và cải thiện điều kiện làm việc của người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại lực lượng lao động theo hướng “tinh, gọn, hiệu quả”, chú trọng đào tạo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các đại biểu tham quan trưng bày một số sản phẩm kinh tế của Nhà máy Z114.

Nhà máy tích cực thực hiện công tác nghiên cứu khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (thực hiện 48 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ, 461 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi gần 20 tỷ đồng); triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình Kaizen – 5S; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…

Đại tá Nguyễn Đức Tăng trao Giấy khen của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tặng các cá nhân nhân thuộc Nhà máy Z114.

Phát biểu tại đại hội, Đại tá Nguyễn Đức Tăng, Phó chính ủy Tổng cục CNQP nhấn mạnh, thời gian tới, Nhà máy Z114 cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác thi đua, khen thưởng và Phong trào TĐQT. Trong đó, cần chú trọng xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, sát thực hơn, tạo sức lan tỏa rộng rãi, hiệu quả hơn. Đồng thời, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới; định kỳ sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, khen thưởng tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực để cán bộ, nhân viên, người lao động phấn đấu vươn lên.

Thủ trưởng Tổng cục CNQP cùng Lãnh đạo Nhà máy Z114 trao Giấy khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024.

Tại Đại hội, thủ trưởng Tổng cục CNQP; lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z114 đã tuyên dương và trao giấy khen tặng 6 tập thể và 32 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện Phong trào TĐQT giai đoạn 2019-2024.

Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH